Bloggen er fjernet

For å sikre at våre lesere har ett godt utvalg av aktive og spennende blogger rydder vi for tiden i våre blogger som ikke er vært i bruk på noen år.

Dersom du havnet på siden du nå leser når du forsøkte å gå inn på en blogg, betyr det at bloggen dessverre ikke lenger er tilgjengelig.

Det er heller ikke mulig å gjenopprette gamle blogger, hvis bloggeren ikke lastet denne ned innen ovennevnte varslede dato.

Vi viser til våre tjenestevilkår når det gjelder vår rett til å slette eller endre tjenesten, og at kontaktmail må være oppdatert.